Διοργάνωση: 

Συνδιοργάνωση:

Mε την Ευγενική Χορηγία:

Με την Υποστήριξη:

Υπό την Αιγίδα:

Σε συνεργασία:

Στο Break the Chain 3 συμμετέχουν: